Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

EMA - Aplikacija za organizaciju edukacije - preprodukcijska aplikacija


Opis resursa:

 • Aplikacija za organizaciju edukacije, preprodukcijska aplikacija

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • https://ema-test.e-skole.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • https://ema-test.e-skole.hr/upute

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • hrEduPersonUniqueID
 • cn
 • dc
 • displayName
 • givenName
 • homeTelephoneNumber
 • hrEduOrgMail
 • hrEduOrgMember
 • hrEduOrgMobile
 • hrEduOrgOIB
 • hrEduOrgPolicyURI
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonDateOfBirth
 • hrEduPersonGroupMember
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonRole
 • mail
 • mobile
 • o
 • ou
 • sn
 • uid
 • telephoneNumber

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: CARNet, Podrška obrazovnom sustavu; E-mail: helpdesk@skole.hrNatrag na popis