Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

Praksa - EFRI


Opis resursa:

 • Aplikacija za stručnu praksu - EFRI

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • https://praksa.efri.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • uid
 • sn
 • o
 • mail
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduOrgMail
 • givenName
 • displayName
 • dc
 • cn

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: Darko Grabar; E-mail: darko.grabar@foi.hrNatrag na popis