Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

Web Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli


Opis resursa:

 • Web Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • http://ffpu.unipu.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • uid
 • sn
 • mail
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonOIB
 • givenName
 • cn

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: Korisnička podrška; E-mail: qt@fer.hrNatrag na popis