Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHr - društvene mreže


Opis resursa:

 • Nova inačica aplikacije za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHr

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • https://vo.aaiedu.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • hrEduPersonUniqueID
 • cn
 • givenName
 • mail
 • sn

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: AAI@EduHr tim; E-mail: aai@srce.hrNatrag na popis