Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Registar resursa

Registracija novog resursa, ažuriranje podataka o resursu i brisanje resursa u sustavu AAI@EduHr vrše se putem Registra resursa, web aplikacije koja se nalazi na adresi:

https://registar.aaiedu.hr/

Postupak registracije resursa detaljno je opisan na stranici Sustav jedinstvene autentikacije korisnika.

Registru mogu pristupiti predstavnici davatelja/vlasnika usluga uporabom elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr.

Zahtjev za registracijom u registar, a zatim i korištenje registra predstavnici davatelja/vlasnika usluga mogu ostvariti i putem računa neke od društvenih mreža: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter. Nakon poslanog zahtjeva, administrator registra prihvaća/ne prihvaća zahtjev korisnika.

Ako želite ponuditi uslugu za koju se korisnici trebaju autenticirati putem sustava AAI@EduHr, a vaša ustanova ili tvrtka nema pravo biti sastavnica AAI@EduHr infrastrukture, u sustav AAI@EduHr možete se uključiti kao partner AAI@EduHr federacije.