Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontakti

Klinički bolnički centar Zagreb

Ime:Claudio Škarecki
E-mail:claudio.skarecki@kbc-zagreb.hr
Telefon:01/2368 732
Ime:Ružica Vuić-Hinić
E-mail:ruzica.vuic-hinic@kbc-zagreb.hr
Telefon:01/2368 815

Natrag na popis
Administracija kontakt podataka

Da biste dobili pristup web sučelju za administraciju kontakt podataka morate se autenticirati svojom korisničkom oznakom i zaporkom u sustavu AAI@EduHr i morate imati status administratora LDAP imenika ili CARNet sistem inženjera vaše ustanove (vrijednost atributa "uloga u ustanovi" tj. hrEduPersonRole u LDAP imeniku mora biti postavljena na "administrator imenika" ili "CARNet sistem inženjer").