Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontakti

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

Ime:Enes Ciriković
E-mail:enes.cirikovic@vsmti.hr
Telefon:033 /492 270
Ime:Ivan Heđi
E-mail:ivan.hedi@vsmti.hr
Telefon:033 / 492 266
Ime:Marija Klipa
E-mail:marija.klipa@vsmti.hr
Telefon:033 / 492 254

Natrag na popis
Administracija kontakt podataka

Da biste dobili pristup web sučelju za administraciju kontakt podataka morate se autenticirati svojom korisničkom oznakom i zaporkom u sustavu AAI@EduHr i morate imati status administratora LDAP imenika ili CARNet sistem inženjera vaše ustanove (vrijednost atributa "uloga u ustanovi" tj. hrEduPersonRole u LDAP imeniku mora biti postavljena na "administrator imenika" ili "CARNet sistem inženjer").