Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Web aplikacije

Naziv aplikacijeVlasnik aplikacijeAutentikacijski mehanizam
1.12tesla DokuWiki HomePagepmf.hrSSO
2.AAI Devsrce.hrSSO
3.AAI@EduHr autentifikacija za vsmti.hr intranetvsmti.hrSSO
4.AAI@EduHr Labsrce.hrSSO
5.AAI@EduHr web 2.0srce.hrSSO
6.Abuse obradacarnet.hrFWS
7.Administracija korisnika servisa za Upisnikemzos.hrSSO
8.Administracijska aplikacija prijava na visoka učilišta (admin.nispvu.hr)azvo.hrSSO
9.Administratorska aplikacija državne mature i upisa na fakultete (admin.ncvvo.hr)carnet.hrSSO
10.Adobe Connect 9carnet.hrSSO
11.Alfa LMSAlfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke posloveSSO
12.Alfa web portalAlfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke posloveSSO
13.Aplikacija za administraciju prijava studijskih programaazvo.hrSSO
14.Aplikacija za istraživanje - informiranost maturanataazvo.hrSSO
15.Aplikacija za kontrolu zauzeća dvoranaefos.hrSSO
16.Aplikacija za pregled studentskih ugovorascst.hrSSO
17.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorascvz.hrSSO
18.Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajedniciunizg.hrSSO
19.Aplikacija za pristup podacima usluga ISAK i ISSPsrce.hrSSO
20.Aplikacija za sinkronizaciju podataka prilikom povezivanja ISVU - LDAPsrce.hrSSO
21.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSSO
22.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
23.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu (apps.unizg.hr)unizg.hrSSO
24.Arhiva AAI@EduHr web sjedištasrce.hrSSO
25.Autentikacija za aplikacije Rektorata Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
26.Autentikacija za aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
27.Autentikacija za web Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSSO
28.Autorizacija na internet stranicu Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSSO
29.Baltazarirb.hrSSO
30.Baltazar - sustav učenja na daljinu (svi studenti osim Menadžmenta javnog sektora)bak.hrSSO
31.Baza doktoranada OBADunizg.hrSSO
32.Baza podataka znanstvenih projekata RHirb.hrSSO
33.BNET PPK autorizacijacarnet.hrSSO
34.Broj studenatasrce.hrSSO
35.CAP AAIsrce.hrSSO
36.CARNet - ownCloudcarnet.hrSSO
37.CARNet administracija Javnog posluziteljacarnet.hrSSO
38.CARNet Adobe Connect Procarnet.hrSSO
39.CARNet Libarcarnet.hrSSO
40.CARNet LMScarnet.hrSSO
41.CARNet Loomencarnet.hrSSO
42.CARNet Moodle MOOCcarnet.hrSSO
43.CARNet Remailercarnet.hrSSO
44.CARNet RTcarnet.hrSSO
45.CARNet TCR-rezervacijecarnet.hrSSO
46.CARNetov interni webcarnet.hrSSO
47.CARNetove interne aplikacijecarnet.hrSSO
48.Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta u Zagrebuufzg.hrSSO
49.Centar za elektroničko obrazovanjevss.hrSSO
50.CIP-Webtvz.hrSSO
51.Cloud aplikacije Knjižnice IRB-airb.hrSSO
52.Cloud usluga - Virtual Computing Labsrce.hrSSO
53.Cloud usluga - Virtual Private Serversrce.hrSSO
54.cms.e-skole.hrcarnet.hrSSO
55.CRM sustavcarnet.hrFWS
56.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedištesrce.hrSSO
57.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wikisrce.hrSSO
58.Croatian Internet eXchange (CIX)srce.hrSSO
59.CROSBIirb.hrSSO
60.CROSBI Adminirb.hrSSO
61.CROSBI Frontirb.hrSSO
62.CUC prijava sudionikacarnet.hrSSO
63.CUC webcarnet.hrSSO
64.Dabar - Digitalni repozitorij Visokog učilišta Algebraracunarstvo.hrSSO
65.Dabar - default-ni produkcijski repozitorijsrce.hrSSO
66.Dabar - Digitalni akademski arhiv i repozitorij Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSSO
67.Dabar - Digitalni repozitorij Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSSO
68.Dabar - Digitalni repozitorij Hrvatskog katoličkog sveučilištaunicath.hrSSO
69.Dabar - Digitalni repozitorij Libertas međunarodnog sveučilištalibertas.hrSSO
70.Dabar - Digitalni repozitorij Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSSO
71.Dabar - Digitalni repozitorij Muzičke akademijemuza.hrSSO
72.Dabar - Digitalni repozitorij Odjela za kulturologiju u Osijekuunios.hrSSO
73.Dabar - Digitalni repozitorij Politehnike Pulapolitehnika-pula.hrSSO
74.Dabar - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjeverunin.hrSSO
75.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegivup.hrSSO
76.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSSO
77.Dabar - DJKBF repozitorijdjkbf.hrSSO
78.Dabar - EFOS repozitorijefos.hrSSO
79.Dabar - GradRi repozitorijuniri.hrSSO
80.Dabar - GradRi repozitorij (repository)uniri.hrSSO
81.Dabar - Institucionalni repozitorij Pravnog fakulteta u Osijekupravos.hrSSO
82.Dabar - javni web Dabrasrce.hrSSO
83.Dabar - KBF-Splitkbf-st.hrSSO
84.Dabar - KIFoREPkif.hrSSO
85.Dabar - Nacionalni repozitorij disertacija DRnsk.hrSSO
86.Dabar - Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIRnsk.hrSSO
87.Dabar - Pravni fakultet u Splitupravst.hrSSO
88.Dabar - razvojno okruženje 2srce.hrSSO
89.Dabar - razvojno okruženje 3srce.hrSSO
90.Dabar - razvojno okruženje 4srce.hrSSO
91.Dabar - razvojno okruženje 5srce.hrSSO
92.Dabar - razvojno okruženje 6srce.hrSSO
93.Dabar - REP ALU UNIZG - Repozitorij Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebualu.hrSSO
94.Dabar - REPEFZG (Repozitorij radova Ekonomskog fakulteta)efzg.hrSSO
95.Dabar - Repozitorij ADUadu.hrSSO
96.Dabar - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebuagr.hrSSO
97.Dabar - Repozitorij diplomskih radova Medicinskog fakulteta u Osijekumefos.hrSSO
98.Dabar - Repozitorij Državnog hidrometeorološkog zavodadhz.hrSSO
99.Dabar - Repozitorij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaerf.hrSSO
100.Dabar - Repozitorij Edward Bernays VŠKMbernays.hrSSO
101.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Rijeka ; Repozitorij EFRI ; Repository of the University of Rijeka, Faculty of Economics, FECRIuniri.hrSSO
102.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splituefst.hrSSO
103.Dabar - Repozitorij Ekonomskog instituta Zagrebeizg.hrSSO
104.Dabar - Repozitorij Elektrotehničkog fakulteta Osijeketfos.hrSSO
105.Dabar - Repozitorij Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebufer.hrSSO
106.Dabar - Repozitorij Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitugradst.hrSSO
107.Dabar - Repozitorij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebufkit.hrSSO
108.Dabar - Repozitorij Fakulteta organizacije i informatikefoi.hrSSO
109.Dabar - Repozitorij Fakulteta političkih znanosti, sveučilište u Zagrebufpzg.hrSSO
110.Dabar - Repozitorij Fakulteta prometnih znanostifpz.hrSSO
111.Dabar - Repozitorij Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvuuniri.hrSSO
112.Dabar - Repozitorij Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostifoozos.hrSSO
113.Dabar - Repozitorij Fakulteta zdravstvenih studijauniri.hrSSO
114.Dabar - Repozitorij Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupharma.hrSSO
115.Dabar - Repozitorij Fesb-afesb.hrSSO
116.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta Rijeka - Repozitorij FFRIuniri.hrSSO
117.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Osijeku (FFOS-repozitorij)ffos.hrSSO
118.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSSO
119.Dabar - Repozitorij Geotehničkog fakultetagfv.hrSSO
120.Dabar - Repozitorij GFOSgfos.hrSSO
121.Dabar - Repozitorij Gradske i sveučilišne knjižnice Osijekgskos.hrSSO
122.Dabar - Repozitorij Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrf.hrSSO
123.Dabar - Repozitorij Hrvatskih studijahrstud.hrSSO
124.Dabar - Repozitorij Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebukbf.hrSSO
125.Dabar - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta Splitktf-split.hrSSO
126.Dabar - Repozitorij Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSSO
127.Dabar - Repozitorij Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnicekbcsm.hrSSO
128.Dabar - Repozitorij Medicinskog fakulteta Rijekauniri.hrSSO
129.Dabar - Repozitorij Medicinskoga fakulteta u Splitumefst.hrSSO
130.Dabar - Repozitorij Metalurškog fakulteta Sisak, Sveučilište u Zagrebusimet.hrSSO
131.Dabar - Repozitorij Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebunsk.hrSSO
132.Dabar - Repozitorij Odjela za biologijuunios.hrSSO
133.Dabar - Repozitorij Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
134.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
135.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSSO
136.Dabar - Repozitorij Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
137.Dabar - Repozitorij Odjela za kemijuunios.hrSSO
138.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
139.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku u Osijekuunios.hrSSO
140.Dabar - Repozitorij Poljoprivrednog fakulteta u Osijekupfos.hrSSO
141.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Rijeci -Repozitorij PFRI - Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studiesuniri.hrSSO
142.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSSO
143.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
144.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSSO
145.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebupbf.hrSSO
146.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuptfos.hrSSO
147.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupmf.hrSSO
148.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitupmfst.hrSSO
149.Dabar - Repozitorij RGNFrgn.hrSSO
150.Dabar - Repozitorij SFSBsfsb.hrSSO
151.Dabar - Repozitorij Srcasrce.hrSSO
152.Dabar - Repozitorij Sveučilišne knjižnice Rijeka - Repozitorij SVKRI; Repository of the University of Rijeka Library - URL repositorysvkri.hrSSO
153.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splituunist.hrSSO
154.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splituunist.hrSSO
155.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splituunist.hrSSO
156.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela zdravstvenih studijaunist.hrSSO
157.Dabar - Repozitorij Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuunios.hrSSO
158.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSSO
159.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Splitusvkst.hrSSO
160.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zadruunizd.hrSSO
161.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
162.Dabar - Repozitorij Šumarskog fakultetasumfak.hrSSO
163.Dabar - Repozitorij Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSSO
164.Dabar - Repozitorij Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuttf.hrSSO
165.Dabar - Repozitorij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuufzg.hrSSO
166.Dabar - Repozitorij UFRIuniri.hrSSO
167.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Osijekuuaos.hrSSO
168.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Splituumas.hrSSO
169.Dabar - Repozitorij Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninuveleknin.hrSSO
170.Dabar - Repozitorij Veleučilišta Baltazar Zaprešić u Zaprešićubak.hrSSO
171.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSSO
172.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Slavonskom Broduvusb.hrSSO
173.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSSO
174.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Vukovaruvevu.hrSSO
175.Dabar - Repozitorij Veleučilišta VERNvernnet.hrSSO
176.Dabar - Repozitorij Veterinarskog fakulteta u Zagrebuvef.hrSSO
177.Dabar - Repozitorij VGUKvguk.hrSSO
178.Dabar - Repozitorij Visoke škole Viroviticavsmti.hrSSO
179.Dabar - Repozitorij Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinskivszrinski.hrSSO
180.Dabar - Repozitorij Visoke škole za sigurnostvss.hrSSO
181.Dabar - Repozitorij Visoke tehničke škole u Bjelovaruvtsbj.hrSSO
182.Dabar - Repozitorij završnih radova Filozofskog fakulteta Sveučilita u Zagrebuffzg.hrSSO
183.Dabar - Repozitorij završnih radova Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebumef.hrSSO
184.Dabar - Repozitorij završnih radova RRiF VŠrvs.hrSSO
185.Dabar - Repozitorij završnih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSSO
186.Dabar - Repozitorij završnih radova Veleučilišta Nikola Tesla u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSSO
187.Dabar - Repozitorij Zdravstvenog veleučilišta Zagrebzvu.hrSSO
188.Dabar - SEELS Network Database (SEELSNDB)pravri.hrSSO
189.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-dabar.srce.hr)srce.hrSSO
190.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-template.srce.hr)srce.hrSSO
191.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-unizg.srce.hr)srce.hrSSO
192.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-zir.srce.hr)srce.hrSSO
193.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst1.srce.hr)srce.hrSSO
194.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst2.srce.hr)srce.hrSSO
195.Dabar - Sveučilište u Rijeciuniri.hrSSO
196.Dabar - Visoka poslovna škola Zagrebvpsz.hrSSO
197.Dabar - Zagreb School of Economics and Management Repositoryzsem.hrSSO
198.Dabar - Zid : Repozitorij Sveučilišne knjižnice u Splitusvkst.hrSSO
199.DEMLASgeof.hrSSO
200.DigRep - digitalni repozitorij SFSBsfsb.hrSSO
201.Distribucijski centar za Microsoftove proizvodesrce.hrSSO
202.Dreamspark Mathos repozitorijunios.hrSSO
203.Dreamspark Premium za korisnike Matematičkog odsjeka PMF-apmf.hrSSO
204.DreamSpark usluga za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSSO
205.Državne socio-ekonomske stipendijemzos.hrSSO
206.e-Dnevnik Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSSO
207.e-fakssrce.hrSSO
208.e-faks Sveučilišta u Zagrebusrce.hrSSO
209.e-Knjižnicacarnet.hrSSO
210.e-Maticecarnet.hrFWS
211.e-potvrde CARNetcarnet.hrSSO
212.e-Potvrde za učenike i roditeljecarnet.hrSSO
213.e-Škole - Aplikacija za prikupljanje podataka za administracijske potrebe projekta e-Školecarnet.hrSSO
214.e-Škole - mikropodacicarnet.hrSSO
215.e-Škole - mikropodaci (razvoj)carnet.hrSSO
216.e-Škole - mikropodaci OIDC proxycarnet.hrSSO
217.e-Škole Wi-Fi - Arubacarnet.hrSSO
218.e-Škole Wi-Fi - Merakicarnet.hrSSO
219.e-učenje VuKavuka.hrSSO
220.eBaltazar - sustav učenja na daljinu (Menadžment javnog sektora)bak.hrSSO
221.ECTS katalogagr.hrSSO
222.Edgar Online Exam Systemfer.hrSSO
223.edu.hr portalcarnet.hrSSO
224.edu.hr portal (alternativna web adresa)carnet.hrSSO
225.eduAdresarsrce.hrSSO
226.eduAdresar adminsrce.hrSSO
227.eduKnjižaracarnet.hrSSO
228.Eduplanunist.hrSSO
229.EduPlan MEFSTmefst.hrSSO
230.EduPlanOSSSplitLama d.o.o.SSO
231.Edupoint tečajevicarnet.hrSSO
232.eduroam - hosting RADIUS Web aplikacijasrce.hrSSO
233.Edutorijcarnet.hrSSO
234.EFZGIzborniefzg.hrSSO
235.Elektrostrojarska škola Varaždin - elektronički udžbeniciPRO-MIL d.o.o.SSO
236.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacijecarnet.hrSSO
237.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacije - preprodukcijska aplikacijacarnet.hrSSO
238.Energetski studij Šibenikunizg.hrSSO
239.Evidencija međunarodne suradnjeunizg.hrSSO
240.f-ticks websrce.hrSSO
241.Filesender - usluga Srca namijenjena razmjeni velikih datotekasrce.hrSSO
242.FOI Eventsfoi.hrSSO
243.Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika (http://foodle.srce.hr/)srce.hrSSO
244.Forum Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
245.forum.skole.hrcarnet.hrSSO
246.G Suite for Education za Športsku gimnazijuskole.hrSSO
247.Gimnazijski ekološki laboratorijskole.hrSSO
248.Godišnji izvještaji ustanova članicacarnet.hrSSO
249.Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijeketfos.hrSSO
250.Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSSO
251.Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeciuniri.hrSSO
252.Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Iliriktfmvi.hrSSO
253.Google Apps za Akademiju dramskih umjetnostiadu.hrSSO
254.Google Apps za Arhitektonski fakultetarhitekt.hrSSO
255.Google Apps za Institut za antropologijuinantro.hrSSO
256.Google Apps za Međimursko veleučilištemev.hrSSO
257.Google Apps za Muzičku akademijumuza.hrSSO
258.Google Apps za studente Međimurskog veleučilištamev.hrSSO
259.Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebusrce.hrSSO
260.Google Apps za Sveučilište Libertaslibertas.hrSSO
261.Google Apps za Sveučilište Sjeverunin.hrSSO
262.Google Apps za Visoku tehničku školu u Bjelovaruvtsbj.hrSSO
263.Helpdesk Wikicarnet.hrSSO
264.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSSO
265.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSSO
266.HRN4You - online pregled hrvatskih normiHrvatski zavod za normeSSO
267.HZZ - Anketa o profesionalnim namjerama učenika osnovnih i srednjih školaHrvatski zavod za zapošljavanjeSSO
268.iLocksrce.hrSSO
269.Informacijski sustav studentske prehrane - web aplikacija za studentesrce.hrSSO
270.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU)srce.hrSSO
271.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - Studomat sučelje s virtualnom tipkovnicomsrce.hrSSO
272.Informacijski sustava visokih učilišta (ISVU) - Skladište podatakasrce.hrSSO
273.Interne CARNetove aplikacije 2carnet.hrSSO
274.Interni dokumenti za djelatnike PBF-apbf.hrSSO
275.Interni informacijski servis Srca - sflow CIXsrce.hrSSO
276.Interni informacijski servis Srca - sflow Srcesrce.hrSSO
277.Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srcasrce.hrSSO
278.Interni informacijski servisi Srca - Gitlabsrce.hrSSO
279.Interni informacijski servisi Srca - Jirasrce.hrSSO
280.Interni informacijski servisi Srca - Network Weathermapsrce.hrSSO
281.Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije & syslogsrce.hrSSO
282.Interni informacijski servisi Srca - palunko.srce.hrsrce.hrSSO
283.Interni informacijski servisi Srca - Stari Wikisrce.hrSSO
284.Interni informacijski servisi Srca - Stari Wiki (alternativna adresa)srce.hrSSO
285.Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet websrce.hrSSO
286.Interni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSSO
287.Interni servis Srca - Remailersrce.hrSSO
288.Interni servisi Srcasrce.hrSSO
289.Interni servisi Srca - Websrce.hrSSO
290.Interni servisi za sistemcesrce.hrSSO
291.Interni web Srcasrce.hrSSO
292.Intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSSO
293.Inventura CARNet opremecarnet.hrSSO
294.INVETcarnet.hrSSO
295.IRB rezervacijeirb.hrSSO
296.IVRA studentska mrežaIVRA j.d.o.o.SSO
297.Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centarsrce.hrSSO
298.Javni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSSO
299.Jedinstvena Studentska Sveučilišna Anketaunios.hrSSO
300.Katalog djelatnikaagr.hrSSO
301.Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanjasrce.hrSSO
302.katalog poslijediplomskog studija "Poljoprivredne znanosti"agr.hrSSO
303.Katalog projekataagr.hrSSO
304.Kermit - interne aplikacije ZPR, FERfer.hrSSO
305.Kolegiosrce.hrSSO
306.Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
307.Konto aplikacija za praćenje projekatasfsb.hrSSO
308.Laboratorij Udruge Demokracija 2.0Udruga Demokracija 2.0SSO
309.lektire.skole.hrcarnet.hrSSO
310.Limesurvey - upitnik.carnet.hrcarnet.hrSSO
311.LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnikasrce.hrSSO
312.LimeSurvey2srce.hrSSO
313.login.carnet.hrcarnet.hrSSO
314.Loomen integracijecarnet.hrSSO
315.mCARNetcarnet.hrSSO
316.Meduzacarnet.hrSSO
317.MefZgPhDmef.hrSSO
318.MefZgSenmef.hrSSO
319.Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr)srce.hrSSO
320.Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr)srce.hrSSO
321.Merlin u školi - Sustav za e-učenjesrce.hrSSO
322.Međuknjižnična posudbansk.hrSSO
323.Microsoft Dreamspark - Microsoft Academic Verification EngineMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
324.Microsoft DreamSpark Premium autorizacijski servisMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
325.Microsoft Dreamspark StagingMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
326.Microsoft Office 365Microsoft Hrvatska d.o.o.SSO
327.Microsoft Office 365 za Arhitektonski fakultetMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
328.Microsoft Office 365 za korisnike PMF SplitMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
329.Microsoft Office 365 za korisnike Elektrotehničkog Fakulteta OsijekMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
330.Microsoft Office 365 za korisnike Geodetskog fakulteta - Sveučilište u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
331.Microsoft Office 365 za korisnike Instituta za filozofijuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
332.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije dramske UmjetnostiMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
333.Microsoft Office 365 za korisnike iz CARNetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
334.Microsoft Office 365 za korisnike iz domene efzg.hrMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
335.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta organizacije i informatike VaraždinMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
336.Microsoft Office 365 za korisnike iz FER-aMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
337.Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofski fakultet, Sveučilište u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
338.Microsoft Office 365 za korisnike iz Geotehničkog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
339.Microsoft Office 365 za korisnike iz Grafičkog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
340.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog fakulteta Sveučilišta u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
341.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za arheologijuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
342.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za etnologiju i folkloristikuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
343.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za medicinska istrazivanja i medicinu radaimi.hrSSO
344.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSSO
345.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kemijsko-tehnološkog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
346.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog fakulteta OsijekMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
347.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog Fakulteta u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
348.Microsoft Office 365 za korisnike iz Muzičke akademijeMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
349.Microsoft Office 365 za korisnike iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama HrvatskeMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
350.Microsoft Office 365 za korisnike iz Poljoprivrednog instituta OsijekMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
351.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta OsijekMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
352.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Sveučilišta u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
353.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Svučilišta u RijeciMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
354.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog Fakulteta u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
355.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno-biotehnološki fakultetMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
356.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučkog otvorenog učilištaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
357.Microsoft Office 365 za korisnike iz Rudarsko-geološko-naftnog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
358.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u RijeciMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
359.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta SjeverMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
360.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u DubrovnikuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
361.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Osijeku (rektorat i odjeli)Microsoft Hrvatska d.o.o.SSO
362.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u ZadruMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
363.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultetMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
364.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultetMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
365.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultetMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
366.Microsoft Office 365 za korisnike iz Umjetničke akademije u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
367.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove Medicinski fakultet u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
368.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta "Nikola Tesla" u GospićuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
369.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Baltazar ZaprešićMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
370.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u RijeciMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
371.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u ŠibenikuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
372.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Velika GoricaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
373.Microsoft Office 365 za korisnike iz Velučilišta u Slavonskom BroduMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
374.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRAaspira.hrSSO
375.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke škole za sigurnost s pravom javnostiMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
376.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke tehničke škole u BjelovaruMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
377.Microsoft Office 365 za korisnike iz Zdravstvenog VeleučilištaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
378.Microsoft Office 365 za korisnike Prirodoslovno-matematičkog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
379.Microsoft Office 365 za korisnike s Ekonomskog fakulteta u OijekuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
380.Microsoft Office 365 za korisnike s Rektorata Sveučilišta u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
381.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u ĐakovuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
382.Microsoft Office 365 za korisnike sa Učiteljskog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
383.Microsoft Office 365 za korisnike Sveučilišta Jurja Dobrile u PuliMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
384.Microsoft Office 365 za korisnike Tehničkog fakulteta u RijeciMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
385.Microsoft Office 365 za korisnike Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
386.Microsoft Office 365 za osnovne i srednje školeMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
387.Microsoft Office 365 za Rektorat Sveučilišta u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
388.Microsoft Office365 za korisnike iz Šumarskog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
389.Microsoft software download centercarnet.hrSSO
390.Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanjamzos.hrSSO
391.MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvusrce.hrSSO
392.Moj CARNetcarnet.hrSSO
393.Moj CARNet (interno)carnet.hrSSO
394.Moj oblaksrce.hrSSO
395.Moj oblak sslsrce.hrSSO
396.Moodle - Biološki odsjek PMF-apmf.hrSSO
397.Moodle - Elektrostrojarska škola u Varaždinuskole.hrSSO
398.Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijemesrce.hrSSO
399.Moodle 2016 Sveučilišta u Puliunipu.hrSSO
400.Moodle Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
401.Moodle sustav - Odjel za fiziku - Sveučilište JJ Strossmayera u Osijekuunios.hrSSO
402.Moodle sustav - Odjel za fiziku Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijekuunios.hrSSO
403.Moodle Sveučilišta u Puliunipu.hrSSO
404.Mreža e-školecarnet.hrSSO
405.MSDN Academic Downloaduniri.hrSSO
406.MudRi UniRi - sustav za e-učenjeuniri.hrSSO
407.MudRi- Arhiva - sustav za pohranu kolegija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
408.MZOS (dev) - računalo za provjeru autentikacijesrce.hrSSO
409.MZOS - Državne stipendijemzos.hrSSO
410.MZOS - Prijevoz učenikamzos.hrSSO
411.MZOS - Sufinanciranje prijevozamzos.hrSSO
412.MZOS sustav webObrascisrce.hrSSO
413.Nacionalni CERT Provjera ranjivosti sustavacarnet.hrSSO
414.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje školecarnet.hrSSO
415.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole - preprodukcijska admin aplikacijacarnet.hrSSO
416.Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla"carnet.hrSSO
417.Nadzor IT sustava Srca (interni)srce.hrSSO
418.Nadzor IT sustava Srca iz mreže CARNetsrce.hrSSO
419.Nadzor IT sustava Srca iz mreže izvan Hrvatskesrce.hrSSO
420.Nadzor mrežne infrastrukturesrce.hrSSO
421.Nadzor StuDOM infrastrukturesrce.hrSSO
422.Natječaj za smještaj - SC ZGsczg.hrSSO
423.NCERT wikicarnet.hrSSO
424.NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustavsrce.hrSSO
425.NIAS - Razvojno okruženjesrce.hrSSO
426.NISpVUcarnet.hrFWS
427.NSZ.hrnsz.hrSSO
428.Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSSO
429.office365.skole.hrcarnet.hrSSO
430.Online baze podataka - Clarivate Analytics Web of Sciencemzos.hrSSO
431.Online baze podataka - EBSCOmzos.hrSSO
432.OrtoFLEXsfsb.hrSSO
433.OTRS sustav Srcasrce.hrSSO
434.owncloud Srce projektsrce.hrSSO
435.PAR Moodlepar.hrSSO
436.pcchip.carnet.hrcarnet.hrSSO
437.Perseidsffzg.hrSSO
438.PFST - Isvupluspfst.hrSSO
439.PMFST Mentorstva Web Apppmfst.hrSSO
440.PMFST Voditeljstvapmfst.hrSSO
441.Portal za CARNet sistem inženjerecarnet.hrSSO
442.Potvrda realizacije nastave za predstojnike zavoda ETFOsetfos.hrSSO
443.PPK helpdeskcarnet.hrFWS
444.Praksa - EFRIefri.hrSSO
445.Praksa - EFSTefst.hrSSO
446.Praksa - FKITfkit.hrSSO
447.Praksa - PBFpbf.hrSSO
448.Praksa - PTFOSptfos.hrSSO
449.Praksa - ŠUMFAKsumfak.hrSSO
450.Pregled statusa pristupa Internetu putem CARNetovih modemskih ulazacarnet.hrSSO
451.Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet uslugecarnet.hrSSO
452.Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet uslugecarnet.hrSSO
453.Pregled statusa pristupa Internetu putem MobileCARNet uslugecarnet.hrSSO
454.Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet uslugecarnet.hrSSO
455.Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet uslugecarnet.hrSSO
456.Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet uslugecarnet.hrSSO
457.Pregled statusa pristupa Internetu putem X/3D CARNet uslugecarnet.hrSSO
458.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Baza podataka djelatnikapbf.hrSSO
459.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Znanstveni projektipbf.hrSSO
460.Prijava na AAI@EduHr sustav - ASP.NETmev.hrSSO
461.PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbeniciPRO-MIL d.o.o.SSO
462.Profil Klett, elektronički udžbeniciProfil Klett d.o.o.SSO
463.ProMDM za škole - sustav za upravljanje mobilnim uređajimacarnet.hrSSO
464.Prometna učilicacarnet.hrSSO
465.PROPYXPRO-MIL d.o.o.SSO
466.Proxy za pristup portalu elektroničkih izvoransk.hrSSO
467.raspored.skole.hrcarnet.hrSSO
468.Registar resursa 2srce.hrSSO
469.Registar resursa 2 - razvojsrce.hrSSO
470.registrar.carnet.hrcarnet.hrSSO
471.Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
472.Rezervacija prostorija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
473.rezervacije.carnet.hrcarnet.hrSSO
474.RIT Croatia - digitalni repozitorijacmt.hrSSO
475.Riteh aspriteh.hrSSO
476.Riteh indeksriteh.hrSSO
477.Riteh indeks - razvojno okruženjeriteh.hrSSO
478.Riteh Isvuriteh.hrSSO
479.Riteh programiranjeriteh.hrSSO
480.Riteh wwwriteh.hrSSO
481.Riznicacarnet.hrSSO
482.SCPU KONTO portal za studenteunipu.hrSSO
483.Scriptrunnercarnet.hrSSO
484.Sigus - wikicarnet.hrSSO
485.Sketchpadcarnet.hrSSO
486.Službena stranica Sveučilišta u Dubrovniku - administracijaunidu.hrSSO
487.SOZIT Redminemzos.hrSSO
488.SPEEDirb.hrSSO
489.Srce - Portal za sistemcesrce.hrSSO
490.Srce interni servisisrce.hrFWS
491.SRCE RAsrce.hrSSO
492.Srce VPSsrce.hrSSO
493.Srce Xen Orchestrasrce.hrSSO
494.Srce Xen Orchestra Portalsrce.hrSSO
495.Središnji sustav za pohranu sistemskih zapisasrce.hrSSO
496.Središnji web Geodetskog fakultetageof.hrSSO
497.Staro AAI@EduHr web sjedište (arhiva.aaiedu.hr)srce.hrSSO
498.STEM genijalcisfsb.hrSSO
499.STEM stipendijemzos.hrSSO
500.Studij inženjerstvaunizg.hrSSO
501.StuDOM - lokalne računalne mreže studentskih domova RH (web sučelje)srce.hrSSO
502.sup-sandboxsrce.hrSSO
503.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr)srce.hrSSO
504.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr)srce.hrSSO
505.Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srcasrce.hrSSO
506.Sustav za praćenje korištenja infrastrukture CRO NGIsrce.hrSSO
507.Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Javasrce.hrSSO
508.Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-jasrce.hrSSO
509.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srcasrce.hrSSO
510.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr)srce.hrSSO
511.Suvremene tehnologije u obrazovanjucarnet.hrSSO
512.Sveučilište Sjever DreamSpark Premium sustav za preuzimanje besplatnog Microsoft softveraunin.hrSSO
513.Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti - E-learning portalunist.hrSSO
514.Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologijeunizg.hrSSO
515.sys.backupcarnet.hrSSO
516.sys.dnscarnet.hrSSO
517.sys.monitorcarnet.hrSSO
518.sys.portalcarnet.hrSSO
519.Šah uz školuŠahovski klub "e4"SSO
520.Šestarirb.hrSSO
521.Školski portalŠkolska knjiga, d.d.SSO
522.Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenjesrce.hrSSO
523.Tempus OPUSunizg.hrSSO
524.Uniri Isvuuniri.hrSSO
525.UPS - Upravljanje pametnim senzorimacarnet.hrSSO
526.Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
527.Vijeće korisnika CARNetacarnet.hrSSO
528.voopIXcarnet.hrSSO
529.VPN - bazepravo.hrSSO
530.Vrednovanje digitalne zrelosti školafoi.hrSSO
531.Web aplikacija za sjednice Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSSO
532.Web aplikacija za sjednice Senata Sveučilišta u Osijekuunios.hrSSO
533.Web Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizmaunipu.hrSSO
534.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSSO
535.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSSO
536.Web Fakulteta informatike u Puliunipu.hrSSO
537.Web Fakulteta političkih znanostifpzg.hrSSO
538.Web Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSSO
539.Web Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostiunipu.hrSSO
540.Web Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSSO
541.Web Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSSO
542.Web FKIT-afkit.hrSSO
543.Web Građevinskog fakultetagrad.hrSSO
544.Web Hrvatskih studijahrstud.hrSSO
545.Web Kineziološkog fakultetakif.hrSSO
546.Web Muzičke akademije Sveučilišta u Puliunipu.hrSSO
547.Web Odjela za informacijsko-komunikacijske tehnologijeunipu.hrSSO
548.Web Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSSO
549.Web Odjela za prirodne i zdravstvene studije opzs.unipu.hrunipu.hrSSO
550.Web Odjela za tehničke studijeunipu.hrSSO
551.Web Politehnike u Pulipolitehnika-pula.hrSSO
552.Web portal Instituta Ruđer Boškovićirb.hrSSO
553.Web Pravnog fakulteta u Zagrebupravo.hrSSO
554.Web Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSSO
555.Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebupmf.hrSSO
556.Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeniefri.hrSSO
557.Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHrsrce.hrSSO
558.Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
559.Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sportamzos.hrSSO
560.Web sjedište www.eduroam.hrsrce.hrSSO
561.Web Službe za informatičku potporuunipu.hrSSO
562.Web Stomatološkog fakultetasfzg.hrSSO
563.Web stranica FERIT-aetfos.hrSSO
564.Web stranice FERIT-aetfos.hrSSO
565.Web stranice HUP-ove inicijative za mladeHrvatska udruga poslodavacaSSO
566.Web stranice Sveučilišta u Osijekuunios.hrSSO
567.Web Studentskog intranetaunipu.hrSSO
568.Web Studija Energetike Sveučilišta u Zagrebu u Šibenikuunizg.hrSSO
569.Web Studijskog centra za javnu upravu i javne financijepravo.hrSSO
570.Web Studijskog programa Vojnih studijaunizg.hrSSO
571.Web Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSSO
572.Web usluge AAI@EduHr: autentikacijski proxy za društvene mrežesrce.hrSSO
573.WebEd Democarnet.hrSSO
574.WebEd Demo Windowscarnet.hrSSO
575.WebMailcarnet.hrFWS
576.Wiki Farmaceutsko-biokemijskog fakultetapharma.hrSSO
577.Wiki za grupu za otvoreni pristupsrce.hrSSO