Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Web aplikacije

Naziv aplikacijeVlasnik aplikacijeAutentikacijski mehanizam
1.12tesla DokuWiki HomePagepmf.hrSSO
2.AAI Devsrce.hrSSO
3.AAI@EduHr autentifikacija za vsmti.hr intranetvsmti.hrSSO
4.AAI@EduHr Labsrce.hrSSO
5.AAI@EduHr web 2.0srce.hrSSO
6.Abuse obradacarnet.hrFWS
7.Administracija korisnika servisa za Upisnikemzos.hrSSO
8.Administracijska aplikacija prijava na visoka učilišta (admin.nispvu.hr)azvo.hrSSO
9.Administratorska aplikacija državne mature i upisa na fakultete (admin.ncvvo.hr)carnet.hrSSO
10.Adobe Connect 9carnet.hrSSO
11.Alfa LMSAlfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke posloveSSO
12.Aplikacija za administraciju prijava studijskih programaazvo.hrSSO
13.Aplikacija za istraživanje - informiranost maturanataazvo.hrSSO
14.Aplikacija za kontrolu zauzeća dvoranaefos.hrSSO
15.Aplikacija za pregled studentskih ugovorascst.hrSSO
16.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorascvz.hrSSO
17.Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajedniciunizg.hrSSO
18.Aplikacija za pristup podacima usluga ISAK i ISSPsrce.hrSSO
19.Aplikacija za sinkronizaciju podataka prilikom povezivanja ISVU - LDAPsrce.hrSSO
20.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSSO
21.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHr - društvene mrežesrce.hrSSO
22.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
23.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu (apps.unizg.hr)unizg.hrSSO
24.Arhiva AAI@EduHr web sjedištasrce.hrSSO
25.Autentikacija za aplikacije Rektorata Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
26.Autentikacija za aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
27.Autentikacija za web Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSSO
28.Autorizacija na internet stranicu Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSSO
29.Baltazarirb.hrSSO
30.Baltazar - sustav učenja na daljinu (svi studenti osim Menadžmenta javnog sektora)bak.hrSSO
31.Baza doktoranada OBADunizg.hrSSO
32.Baza podataka znanstvenih projekata RHirb.hrSSO
33.BNET PPK autorizacijacarnet.hrSSO
34.Broj studenatasrce.hrSSO
35.CAP AAIsrce.hrSSO
36.CARNet administracija Javnog posluziteljacarnet.hrSSO
37.CARNet Adobe Connect Procarnet.hrSSO
38.CARNet Libarcarnet.hrSSO
39.CARNet LMScarnet.hrSSO
40.CARNet Loomencarnet.hrSSO
41.CARNet Moodle MOOCcarnet.hrSSO
42.CARNet Remailercarnet.hrSSO
43.CARNet RTcarnet.hrSSO
44.CARNet TCR-rezervacijecarnet.hrSSO
45.CARNetov interni webcarnet.hrSSO
46.CARNetove interne aplikacijecarnet.hrSSO
47.Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta u Zagrebuufzg.hrSSO
48.Centar za elektroničko obrazovanjevss.hrSSO
49.CIP-Webtvz.hrSSO
50.Cloud aplikacije Knjižnice IRB-airb.hrSSO
51.Cloud usluga - Virtual Computing Labsrce.hrSSO
52.Cloud usluga - Virtual Private Serversrce.hrSSO
53.CRM sustavcarnet.hrFWS
54.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedištesrce.hrSSO
55.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wikisrce.hrSSO
56.Croatian Internet eXchange (CIX)srce.hrSSO
57.CROSBIirb.hrSSO
58.CROSBI Adminirb.hrSSO
59.CROSBI Frontirb.hrSSO
60.CUC prijava sudionikacarnet.hrSSO
61.CUC webcarnet.hrSSO
62.Dabar - Digitalni repozitorij Visokog učilišta Algebraracunarstvo.hrSSO
63.Dabar - default-ni produkcijski repozitorijsrce.hrSSO
64.Dabar - Digitalni akademski arhiv i repozitorij Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSSO
65.Dabar - Digitalni repozitorij Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSSO
66.Dabar - Digitalni repozitorij Hrvatskog katoličkog sveučilištaunicath.hrSSO
67.Dabar - Digitalni repozitorij Libertas međunarodnog sveučilištalibertas.hrSSO
68.Dabar - Digitalni repozitorij Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSSO
69.Dabar - Digitalni repozitorij Muzičke akademijemuza.hrSSO
70.Dabar - Digitalni repozitorij Odjela za kulturologiju u Osijekuunios.hrSSO
71.Dabar - Digitalni repozitorij Politehnike Pulapolitehnika-pula.hrSSO
72.Dabar - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjeverunin.hrSSO
73.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegivup.hrSSO
74.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSSO
75.Dabar - DJKBF repozitorijdjkbf.hrSSO
76.Dabar - EFOS repozitorijefos.hrSSO
77.Dabar - GradRi repozitorijuniri.hrSSO
78.Dabar - GradRi repozitorij (repository)uniri.hrSSO
79.Dabar - Institucionalni repozitorij Pravnog fakulteta u Osijekupravos.hrSSO
80.Dabar - javni web Dabrasrce.hrSSO
81.Dabar - KBF-Splitkbf-st.hrSSO
82.Dabar - KIFoREPkif.hrSSO
83.Dabar - Nacionalni repozitorij disertacija DRnsk.hrSSO
84.Dabar - Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIRnsk.hrSSO
85.Dabar - Pravni fakultet u Splitupravst.hrSSO
86.Dabar - razvojno okruženje 2srce.hrSSO
87.Dabar - razvojno okruženje 3srce.hrSSO
88.Dabar - razvojno okruženje 4srce.hrSSO
89.Dabar - razvojno okruženje 5srce.hrSSO
90.Dabar - razvojno okruženje 6srce.hrSSO
91.Dabar - REP ALU UNIZG - Repozitorij Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebualu.hrSSO
92.Dabar - REPEFZG (Repozitorij radova Ekonomskog fakulteta)efzg.hrSSO
93.Dabar - Repozitorij ADUadu.hrSSO
94.Dabar - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebuagr.hrSSO
95.Dabar - Repozitorij diplomskih radova Medicinskog fakulteta u Osijekumefos.hrSSO
96.Dabar - Repozitorij Državnog hidrometeorološkog zavodadhz.hrSSO
97.Dabar - Repozitorij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaerf.hrSSO
98.Dabar - Repozitorij Edward Bernays VŠKMbernays.hrSSO
99.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Rijeka ; Repozitorij EFRI ; Repository of the University of Rijeka, Faculty of Economics, FECRIuniri.hrSSO
100.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splituefst.hrSSO
101.Dabar - Repozitorij Ekonomskog instituta Zagrebeizg.hrSSO
102.Dabar - Repozitorij Elektrotehničkog fakulteta Osijeketfos.hrSSO
103.Dabar - Repozitorij Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebufer.hrSSO
104.Dabar - Repozitorij Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitugradst.hrSSO
105.Dabar - Repozitorij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebufkit.hrSSO
106.Dabar - Repozitorij Fakulteta organizacije i informatikefoi.hrSSO
107.Dabar - Repozitorij Fakulteta političkih znanosti, sveučilište u Zagrebufpzg.hrSSO
108.Dabar - Repozitorij Fakulteta prometnih znanostifpz.hrSSO
109.Dabar - Repozitorij Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvuuniri.hrSSO
110.Dabar - Repozitorij Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostifoozos.hrSSO
111.Dabar - Repozitorij Fakulteta zdravstvenih studijauniri.hrSSO
112.Dabar - Repozitorij Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupharma.hrSSO
113.Dabar - Repozitorij Fesb-afesb.hrSSO
114.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta Rijeka - Repozitorij FFRIuniri.hrSSO
115.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Osijeku (FFOS-repozitorij)ffos.hrSSO
116.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSSO
117.Dabar - Repozitorij Geotehničkog fakultetagfv.hrSSO
118.Dabar - Repozitorij GFOSgfos.hrSSO
119.Dabar - Repozitorij Gradske i sveučilišne knjižnice Osijekgskos.hrSSO
120.Dabar - Repozitorij Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrf.hrSSO
121.Dabar - Repozitorij Hrvatskih studijahrstud.hrSSO
122.Dabar - Repozitorij Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebukbf.hrSSO
123.Dabar - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta Splitktf-split.hrSSO
124.Dabar - Repozitorij Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSSO
125.Dabar - Repozitorij Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnicekbcsm.hrSSO
126.Dabar - Repozitorij Medicinskog fakulteta Rijekauniri.hrSSO
127.Dabar - Repozitorij Medicinskoga fakulteta u Splitumefst.hrSSO
128.Dabar - Repozitorij Metalurškog fakulteta Sisak, Sveučilište u Zagrebusimet.hrSSO
129.Dabar - Repozitorij Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebunsk.hrSSO
130.Dabar - Repozitorij Odjela za biologijuunios.hrSSO
131.Dabar - Repozitorij Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
132.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
133.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSSO
134.Dabar - Repozitorij Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
135.Dabar - Repozitorij Odjela za kemijuunios.hrSSO
136.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
137.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku u Osijekuunios.hrSSO
138.Dabar - Repozitorij Poljoprivrednog fakulteta u Osijekupfos.hrSSO
139.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Rijeci -Repozitorij PFRI - Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studiesuniri.hrSSO
140.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSSO
141.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
142.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSSO
143.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebupbf.hrSSO
144.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuptfos.hrSSO
145.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupmf.hrSSO
146.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitupmfst.hrSSO
147.Dabar - Repozitorij RGNFrgn.hrSSO
148.Dabar - Repozitorij SFSBsfsb.hrSSO
149.Dabar - Repozitorij Srcasrce.hrSSO
150.Dabar - Repozitorij Sveučilišne knjižnice Rijeka - Repozitorij SVKRI; Repository of the University of Rijeka Library - URL repositorysvkri.hrSSO
151.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splituunist.hrSSO
152.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splituunist.hrSSO
153.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splituunist.hrSSO
154.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela zdravstvenih studijaunist.hrSSO
155.Dabar - Repozitorij Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuunios.hrSSO
156.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSSO
157.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Splitusvkst.hrSSO
158.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zadruunizd.hrSSO
159.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
160.Dabar - Repozitorij Šumarskog fakultetasumfak.hrSSO
161.Dabar - Repozitorij Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSSO
162.Dabar - Repozitorij Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuttf.hrSSO
163.Dabar - Repozitorij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuufzg.hrSSO
164.Dabar - Repozitorij UFRIuniri.hrSSO
165.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Osijekuuaos.hrSSO
166.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Splituumas.hrSSO
167.Dabar - Repozitorij Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninuveleknin.hrSSO
168.Dabar - Repozitorij Veleučilišta Baltazar Zaprešić u Zaprešićubak.hrSSO
169.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSSO
170.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Slavonskom Broduvusb.hrSSO
171.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSSO
172.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Vukovaruvevu.hrSSO
173.Dabar - Repozitorij Veleučilišta VERNvernnet.hrSSO
174.Dabar - Repozitorij Veterinarskog fakulteta u Zagrebuvef.hrSSO
175.Dabar - Repozitorij VGUKvguk.hrSSO
176.Dabar - Repozitorij Visoke škole Viroviticavsmti.hrSSO
177.Dabar - Repozitorij Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinskivszrinski.hrSSO
178.Dabar - Repozitorij Visoke škole za sigurnostvss.hrSSO
179.Dabar - Repozitorij Visoke tehničke škole u Bjelovaruvtsbj.hrSSO
180.Dabar - Repozitorij završnih radova Filozofskog fakulteta Sveučilita u Zagrebuffzg.hrSSO
181.Dabar - Repozitorij završnih radova Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebumef.hrSSO
182.Dabar - Repozitorij završnih radova RRiF VŠrvs.hrSSO
183.Dabar - Repozitorij završnih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSSO
184.Dabar - Repozitorij završnih radova Veleučilišta Nikola Tesla u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSSO
185.Dabar - Repozitorij Zdravstvenog veleučilišta Zagrebzvu.hrSSO
186.Dabar - SEELS Network Database (SEELSNDB)pravri.hrSSO
187.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-dabar.srce.hr)srce.hrSSO
188.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-template.srce.hr)srce.hrSSO
189.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-unizg.srce.hr)srce.hrSSO
190.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-zir.srce.hr)srce.hrSSO
191.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst1.srce.hr)srce.hrSSO
192.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst2.srce.hr)srce.hrSSO
193.Dabar - Sveučilište u Rijeciuniri.hrSSO
194.Dabar - Visoka poslovna škola Zagrebvpsz.hrSSO
195.Dabar - Zagreb School of Economics and Management Repositoryzsem.hrSSO
196.Dabar - Zid : Repozitorij Sveučilišne knjižnice u Splitusvkst.hrSSO
197.DEMLASgeof.hrSSO
198.DigRep - digitalni repozitorij SFSBsfsb.hrSSO
199.Distribucijski centar za Microsoftove proizvodesrce.hrSSO
200.Dreamspark Mathos repozitorijunios.hrSSO
201.Dreamspark Premium za korisnike Matematičkog odsjeka PMF-apmf.hrSSO
202.DreamSpark usluga za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSSO
203.Državne socio-ekonomske stipendijemzos.hrSSO
204.e-Dnevnik Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSSO
205.e-fakssrce.hrSSO
206.e-faks Sveučilišta u Zagrebusrce.hrSSO
207.e-Knjižnicacarnet.hrSSO
208.e-Maticecarnet.hrFWS
209.e-potvrde CARNetcarnet.hrSSO
210.e-Potvrde za učenike i roditeljecarnet.hrSSO
211.e-Škole - Aplikacija za prikupljanje podataka za administracijske potrebe projekta e-Školecarnet.hrSSO
212.e-Škole - mikropodacicarnet.hrSSO
213.e-Škole - mikropodaci (razvoj)carnet.hrSSO
214.e-Škole - mikropodaci OIDC proxycarnet.hrSSO
215.e-Škole Wi-Fi - Arubacarnet.hrSSO
216.e-Škole Wi-Fi - Merakicarnet.hrSSO
217.e-učenje VuKavuka.hrSSO
218.eBaltazar - sustav učenja na daljinu (Menadžment javnog sektora)bak.hrSSO
219.ECTS katalogagr.hrSSO
220.Edgar Online Exam Systemfer.hrSSO
221.edu.hr portalcarnet.hrSSO
222.edu.hr portal (alternativna web adresa)carnet.hrSSO
223.eduAdresarsrce.hrSSO
224.eduAdresar adminsrce.hrSSO
225.eduKnjižaracarnet.hrSSO
226.Eduplanunist.hrSSO
227.EduPlan MEFSTmefst.hrSSO
228.EduPlanFFSTSplitffst.hrSSO
229.EduPlanKTFSplitktf-split.hrSSO
230.EduPlanOSSSplitLama d.o.o.SSO
231.Edupoint tečajevicarnet.hrSSO
232.eduroam - hosting RADIUS Web aplikacijasrce.hrSSO
233.Edutorijcarnet.hrSSO
234.EFZGIzborniefzg.hrSSO
235.Elektrostrojarska škola Varaždin - elektronički udžbeniciPRO-MIL d.o.o.SSO
236.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacijecarnet.hrSSO
237.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacije - preprodukcijska aplikacijacarnet.hrSSO
238.Energetski studij Šibenikunizg.hrSSO
239.Evidencija međunarodne suradnjeunizg.hrSSO
240.f-ticks websrce.hrSSO
241.Filesender - usluga Srca namijenjena razmjeni velikih datotekasrce.hrSSO
242.FOI Eventsfoi.hrSSO
243.Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika (http://foodle.srce.hr/)srce.hrSSO
244.G Suite for Education za Športsku gimnazijuskole.hrSSO
245.Gimnazijski ekološki laboratorijskole.hrSSO
246.Godišnji izvještaji ustanova članicacarnet.hrSSO
247.Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijeketfos.hrSSO
248.Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSSO
249.Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeciuniri.hrSSO
250.Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Iliriktfmvi.hrSSO
251.Google Apps za Akademiju dramskih umjetnostiadu.hrSSO
252.Google Apps za Institut za antropologijuinantro.hrSSO
253.Google Apps za Međimursko veleučilištemev.hrSSO
254.Google Apps za Muzičku akademijumuza.hrSSO
255.Google Apps za studente Međimurskog veleučilištamev.hrSSO
256.Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebusrce.hrSSO
257.Google Apps za Sveučilište Libertaslibertas.hrSSO
258.Google Apps za Sveučilište Sjeverunin.hrSSO
259.Google Apps za Visoku tehničku školu u Bjelovaruvtsbj.hrSSO
260.Helpdesk Wikicarnet.hrSSO
261.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSSO
262.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSSO
263.HRN4You - online pregled hrvatskih normiHrvatski zavod za normeSSO
264.HZZ - Anketa o profesionalnim namjerama učenika osnovnih i srednjih školaHrvatski zavod za zapošljavanjeSSO
265.iLocksrce.hrSSO
266.Informacijski sustav studentske prehrane - web aplikacija za studentesrce.hrSSO
267.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU)srce.hrSSO
268.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - Studomat sučelje s virtualnom tipkovnicomsrce.hrSSO
269.Informacijski sustava visokih učilišta (ISVU) - Skladište podatakasrce.hrSSO
270.Interne CARNetove aplikacije 2carnet.hrSSO
271.Interni dokumenti za djelatnike PBF-apbf.hrSSO
272.Interni informacijski servis Srca - sflow CIXsrce.hrSSO
273.Interni informacijski servis Srca - sflow Srcesrce.hrSSO
274.Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srcasrce.hrSSO
275.Interni informacijski servisi Srca - Gitlabsrce.hrSSO
276.Interni informacijski servisi Srca - Jirasrce.hrSSO
277.Interni informacijski servisi Srca - Network Weathermapsrce.hrSSO
278.Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije & syslogsrce.hrSSO
279.Interni informacijski servisi Srca - palunko.srce.hrsrce.hrSSO
280.Interni informacijski servisi Srca - Stari Wikisrce.hrSSO
281.Interni informacijski servisi Srca - Stari Wiki (alternativna adresa)srce.hrSSO
282.Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet websrce.hrSSO
283.Interni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSSO
284.Interni servis Srca - Remailersrce.hrSSO
285.Interni servisi Srcasrce.hrSSO
286.Interni servisi Srca - Websrce.hrSSO
287.Interni servisi za sistemcesrce.hrSSO
288.Interni web Srcasrce.hrSSO
289.Intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSSO
290.Inventura CARNet opremecarnet.hrSSO
291.IRB rezervacijeirb.hrSSO
292.IVRA studentska mrežaIVRA j.d.o.o.SSO
293.Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centarsrce.hrSSO
294.Javni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSSO
295.Jedinstvena Studentska Sveučilišna Anketaunios.hrSSO
296.Katalog djelatnikaagr.hrSSO
297.Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanjasrce.hrSSO
298.katalog poslijediplomskog studija "Poljoprivredne znanosti"agr.hrSSO
299.Katalog projekataagr.hrSSO
300.Kolegiosrce.hrSSO
301.Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
302.Konto aplikacija za praćenje projekatasfsb.hrSSO
303.Laboratorij Udruge Demokracija 2.0Udruga Demokracija 2.0SSO
304.Laravel - registar resursa 2 pretprodukcijasrce.hrSSO
305.lektire.skole.hrcarnet.hrSSO
306.Limesurvey - upitnik.carnet.hrcarnet.hrSSO
307.LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnikasrce.hrSSO
308.LimeSurvey2srce.hrSSO
309.login.carnet.hrcarnet.hrSSO
310.Loomen integracijecarnet.hrSSO
311.mCARNetcarnet.hrSSO
312.Meduzacarnet.hrSSO
313.MefZgPhDmef.hrSSO
314.MefZgSenmef.hrSSO
315.Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr)srce.hrSSO
316.Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr)srce.hrSSO
317.Merlin u školi - Sustav za e-učenjesrce.hrSSO
318.Međuknjižnična posudbansk.hrSSO
319.Microsoft DreamSpark Premium autorizacijski servisMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
320.Microsoft Office 365Microsoft Hrvatska d.o.o.SSO
321.Microsoft Office 365 za Arhitektonski fakultetMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
322.Microsoft Office 365 za korisnike PMF SplitMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
323.Microsoft Office 365 za korisnike Elektrotehničkog Fakulteta OsijekMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
324.Microsoft Office 365 za korisnike Geodetskog fakulteta - Sveučilište u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
325.Microsoft Office 365 za korisnike Instituta za filozofijuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
326.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije dramske UmjetnostiMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
327.Microsoft Office 365 za korisnike iz CARNetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
328.Microsoft Office 365 za korisnike iz domene efzg.hrMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
329.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta organizacije i informatike VaraždinMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
330.Microsoft Office 365 za korisnike iz FER-aMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
331.Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofski fakultet, Sveučilište u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
332.Microsoft Office 365 za korisnike iz Geotehničkog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
333.Microsoft Office 365 za korisnike iz Grafičkog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
334.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog fakulteta Sveučilišta u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
335.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za arheologijuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
336.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za etnologiju i folkloristikuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
337.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za medicinska istrazivanja i medicinu radaimi.hrSSO
338.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSSO
339.Microsoft Office 365 za korisnike iz KBF-aMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
340.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kemijsko-tehnološkog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
341.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog fakulteta OsijekMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
342.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog Fakulteta u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
343.Microsoft Office 365 za korisnike iz Muzičke akademijeMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
344.Microsoft Office 365 za korisnike iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama HrvatskeMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
345.Microsoft Office 365 za korisnike iz Poljoprivrednog instituta OsijekMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
346.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta OsijekMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
347.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Sveučilišta u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
348.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Svučilišta u RijeciMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
349.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog Fakulteta u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
350.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno-biotehnološki fakultetMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
351.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučkog otvorenog učilištaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
352.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u RijeciMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
353.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta SjeverMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
354.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u DubrovnikuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
355.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Osijeku (rektorat i odjeli)Microsoft Hrvatska d.o.o.SSO
356.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u ZadruMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
357.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultetMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
358.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultetMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
359.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultetMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
360.Microsoft Office 365 za korisnike iz Umjetničke akademije u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
361.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove Medicinski fakultet u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
362.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta "Nikola Tesla" u GospićuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
363.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Baltazar ZaprešićMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
364.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u RijeciMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
365.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u ŠibenikuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
366.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Velika GoricaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
367.Microsoft Office 365 za korisnike iz Velučilišta u Slavonskom BroduMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
368.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRAaspira.hrSSO
369.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke škole za sigurnost s pravom javnostiMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
370.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke tehničke škole u BjelovaruMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
371.Microsoft Office 365 za korisnike iz Zdravstvenog VeleučilištaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
372.Microsoft Office 365 za korisnike Prirodoslovno-matematičkog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
373.Microsoft Office 365 za korisnike s Ekonomskog fakulteta u OijekuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
374.Microsoft Office 365 za korisnike s Rektorata Sveučilišta u SplituMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
375.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u ĐakovuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
376.Microsoft Office 365 za korisnike sa Učiteljskog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
377.Microsoft Office 365 za korisnike Sveučilišta Jurja Dobrile u PuliMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
378.Microsoft Office 365 za korisnike Tehničkog fakulteta u RijeciMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
379.Microsoft Office 365 za korisnike Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
380.Microsoft Office 365 za osnovne i srednje školeMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
381.Microsoft Office 365 za Rektorat Sveučilišta u ZagrebuMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
382.Microsoft Office365 za korisnike iz Šumarskog fakultetaMicrosoft Hrvatska d.o.o.SSO
383.Microsoft software download centercarnet.hrSSO
384.Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanjamzos.hrSSO
385.MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvusrce.hrSSO
386.Moj CARNetcarnet.hrSSO
387.Moj CARNet (interno)carnet.hrSSO
388.Moj oblaksrce.hrSSO
389.Moj oblak sslsrce.hrSSO
390.Moodle - Biološki odsjek PMF-apmf.hrSSO
391.Moodle - Elektrostrojarska škola u Varaždinuskole.hrSSO
392.Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijemesrce.hrSSO
393.Moodle 2016 Sveučilišta u Puliunipu.hrSSO
394.Moodle Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
395.Moodle sustav - Odjel za fiziku - Sveučilište JJ Strossmayera u Osijekuunios.hrSSO
396.Moodle sustav - Odjel za fiziku Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijekuunios.hrSSO
397.Moodle Sveučilišta u Puliunipu.hrSSO
398.Mreža e-školecarnet.hrSSO
399.MSDN Academic Downloaduniri.hrSSO
400.MudRi UniRi - sustav za e-učenjeuniri.hrSSO
401.MudRi- Arhiva - sustav za pohranu kolegija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
402.MZOS (dev) - računalo za provjeru autentikacijesrce.hrSSO
403.MZOS - Državne stipendijemzos.hrSSO
404.MZOS - Prijevoz učenikamzos.hrSSO
405.MZOS - Sufinanciranje prijevozamzos.hrSSO
406.MZOS sustav webObrascisrce.hrSSO
407.Nacionalni CERT Provjera ranjivosti sustavacarnet.hrSSO
408.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje školecarnet.hrSSO
409.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole - preprodukcijska admin aplikacijacarnet.hrSSO
410.Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla"carnet.hrSSO
411.Nadzor IT sustava Srca (interni)srce.hrSSO
412.Nadzor IT sustava Srca iz mreže CARNetsrce.hrSSO
413.Nadzor IT sustava Srca iz mreže izvan Hrvatskesrce.hrSSO
414.Nadzor mrežne infrastrukturesrce.hrSSO
415.Nadzor StuDOM infrastrukturesrce.hrSSO
416.Natječaj za smještaj - SC ZGsczg.hrSSO
417.NCERT wikicarnet.hrSSO
418.NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustavsrce.hrSSO
419.NIAS - Razvojno okruženjesrce.hrSSO
420.NISpVUcarnet.hrFWS
421.NSZ.hrnsz.hrSSO
422.Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSSO
423.office365.skole.hrcarnet.hrSSO
424.Online baze podataka - Clarivate Analytics Web of Sciencemzos.hrSSO
425.Online baze podataka - EBSCOmzos.hrSSO
426.OrtoFLEXsfsb.hrSSO
427.OTRS sustav Srcasrce.hrSSO
428.owncloud Srce projektsrce.hrSSO
429.PAR Moodlepar.hrSSO
430.pcchip.carnet.hrcarnet.hrSSO
431.Perseidsffzg.hrSSO
432.PFST - Isvupluspfst.hrSSO
433.PMFST Mentorstva Web Apppmfst.hrSSO
434.PMFST Voditeljstvapmfst.hrSSO
435.Portal za CARNet sistem inženjerecarnet.hrSSO
436.Potvrda realizacije nastave za predstojnike zavoda ETFOsetfos.hrSSO
437.PPK helpdeskcarnet.hrFWS
438.Praksa - EFRIefri.hrSSO
439.Praksa - EFSTefst.hrSSO
440.Praksa - FKITfkit.hrSSO
441.Praksa - PBFpbf.hrSSO
442.Praksa - PTFOSptfos.hrSSO
443.Praksa - ŠUMFAKsumfak.hrSSO
444.Pregled statusa pristupa Internetu putem CARNetovih modemskih ulazacarnet.hrSSO
445.Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet uslugecarnet.hrSSO
446.Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet uslugecarnet.hrSSO
447.Pregled statusa pristupa Internetu putem MobileCARNet uslugecarnet.hrSSO
448.Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet uslugecarnet.hrSSO
449.Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet uslugecarnet.hrSSO
450.Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet uslugecarnet.hrSSO
451.Pregled statusa pristupa Internetu putem X/3D CARNet uslugecarnet.hrSSO
452.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Baza podataka djelatnikapbf.hrSSO
453.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Znanstveni projektipbf.hrSSO
454.Prijava na AAI@EduHr sustav - ASP.NETmev.hrSSO
455.PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbeniciPRO-MIL d.o.o.SSO
456.Profil Klett, elektronički udžbeniciProfil Klett d.o.o.SSO
457.ProMDM za škole - sustav za upravljanje mobilnim uređajimacarnet.hrSSO
458.Prometna učilicacarnet.hrSSO
459.PROPYXPRO-MIL d.o.o.SSO
460.Proxy za pristup portalu elektroničkih izvoransk.hrSSO
461.Registar resursa 2srce.hrSSO
462.Registar resursa 2 - razvojsrce.hrSSO
463.registrar.carnet.hrcarnet.hrSSO
464.Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
465.Rezervacija prostorija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSSO
466.rezervacije.carnet.hrcarnet.hrSSO
467.RIT Croatia - digitalni repozitorijacmt.hrSSO
468.Riteh aspriteh.hrSSO
469.Riteh indeksriteh.hrSSO
470.Riteh indeks - razvojno okruženjeriteh.hrSSO
471.Riteh Isvuriteh.hrSSO
472.Riteh programiranjeriteh.hrSSO
473.Riteh wwwriteh.hrSSO
474.Riznicacarnet.hrSSO
475.SCPU KONTO portal za studenteunipu.hrSSO
476.Scriptrunnercarnet.hrSSO
477.Sigus - wikicarnet.hrSSO
478.Sketchpadcarnet.hrSSO
479.Službena stranica Sveučilišta u Dubrovniku - administracijaunidu.hrSSO
480.SOZIT Redminemzos.hrSSO
481.SPEEDirb.hrSSO
482.Srce - Portal za sistemcesrce.hrSSO
483.Srce interni servisisrce.hrFWS
484.SRCE RAsrce.hrSSO
485.Srce VPSsrce.hrSSO
486.Srce Xen Orchestrasrce.hrSSO
487.Srce Xen Orchestra Portalsrce.hrSSO
488.Središnji sustav za pohranu sistemskih zapisasrce.hrSSO
489.Središnji web Geodetskog fakultetageof.hrSSO
490.Staro AAI@EduHr web sjedište (arhiva.aaiedu.hr)srce.hrSSO
491.STEM genijalcisfsb.hrSSO
492.STEM stipendijemzos.hrSSO
493.Studij inženjerstvaunizg.hrSSO
494.StuDOM - lokalne računalne mreže studentskih domova RH (web sučelje)srce.hrSSO
495.sup-sandboxsrce.hrSSO
496.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr)srce.hrSSO
497.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr)srce.hrSSO
498.Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srcasrce.hrSSO
499.Sustav za praćenje korištenja infrastrukture CRO NGIsrce.hrSSO
500.Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Javasrce.hrSSO
501.Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-jasrce.hrSSO
502.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srcasrce.hrSSO
503.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr)srce.hrSSO
504.Suvremene tehnologije u obrazovanjucarnet.hrSSO
505.Sveučilište Sjever DreamSpark Premium sustav za preuzimanje besplatnog Microsoft softveraunin.hrSSO
506.Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti - E-learning portalunist.hrSSO
507.Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologijeunizg.hrSSO
508.sys.backupcarnet.hrSSO
509.sys.dnscarnet.hrSSO
510.sys.monitorcarnet.hrSSO
511.sys.portalcarnet.hrSSO
512.Šah uz školuŠahovski klub "e4"SSO
513.Šestarirb.hrSSO
514.Školski portalŠkolska knjiga, d.d.SSO
515.Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenjesrce.hrSSO
516.Tempus OPUSunizg.hrSSO
517.Uniri Isvuuniri.hrSSO
518.UPS - Upravljanje pametnim senzorimacarnet.hrSSO
519.Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
520.Vijeće korisnika CARNetacarnet.hrSSO
521.voopIXcarnet.hrSSO
522.VPN - bazepravo.hrSSO
523.Vrednovanje digitalne zrelosti školafoi.hrSSO
524.Web aplikacija za sjednice Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSSO
525.Web aplikacija za sjednice Senata Sveučilišta u Osijekuunios.hrSSO
526.Web Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizmaunipu.hrSSO
527.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSSO
528.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSSO
529.Web Fakulteta informatike u Puliunipu.hrSSO
530.Web Fakulteta političkih znanostifpzg.hrSSO
531.Web Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSSO
532.Web Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostiunipu.hrSSO
533.Web Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSSO
534.Web Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSSO
535.Web FKIT-afkit.hrSSO
536.Web Građevinskog fakultetagrad.hrSSO
537.Web Hrvatskih studijahrstud.hrSSO
538.Web Kineziološkog fakultetakif.hrSSO
539.Web Muzičke akademije Sveučilišta u Puliunipu.hrSSO
540.Web Odjela za informacijsko-komunikacijske tehnologijeunipu.hrSSO
541.Web Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSSO
542.Web Odjela za prirodne i zdravstvene studije opzs.unipu.hrunipu.hrSSO
543.Web Odjela za tehničke studijeunipu.hrSSO
544.Web Politehnike u Pulipolitehnika-pula.hrSSO
545.Web portal Instituta Ruđer Boškovićirb.hrSSO
546.Web Pravnog fakulteta u Zagrebupravo.hrSSO
547.Web Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSSO
548.Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebupmf.hrSSO
549.Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeniefri.hrSSO
550.Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHrsrce.hrSSO
551.Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSSO
552.Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sportamzos.hrSSO
553.Web sjedište www.eduroam.hrsrce.hrSSO
554.Web Službe za informatičku potporuunipu.hrSSO
555.Web Stomatološkog fakultetasfzg.hrSSO
556.Web stranica FERIT-aetfos.hrSSO
557.Web stranice FERIT-aetfos.hrSSO
558.Web stranice HUP-ove inicijative za mladeHrvatska udruga poslodavacaSSO
559.Web stranice Sveučilišta u Osijekuunios.hrSSO
560.Web Studentskog intranetaunipu.hrSSO
561.Web Studija Energetike Sveučilišta u Zagrebu u Šibenikuunizg.hrSSO
562.Web Studijskog centra za javnu upravu i javne financijepravo.hrSSO
563.Web Studijskog programa Vojnih studijaunizg.hrSSO
564.Web Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSSO
565.Web usluge AAI@EduHr: autentikacijski proxy za društvene mrežesrce.hrSSO
566.WebEd Classroom Management sustavcarnet.hrSSO
567.WebEd Democarnet.hrSSO
568.WebEd Demo Windowscarnet.hrSSO
569.WebMailcarnet.hrFWS
570.Wiki Farmaceutsko-biokemijskog fakultetapharma.hrSSO