Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wiki


Opis resursa:

  • Wiki stranice Hrvatske nacionalne grid infrastrukture

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

  • http://wiki.cro-ngi.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

  • sn
  • mail
  • hrEduPersonUniqueID
  • givenName

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

  • Ime: Miro Mačinkovic; E-mail: miro.macinkovic@srce.hrNatrag na popis