Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Microsoft Office365 za korisnike iz Šumarskog fakulteta


Opis resursa:

  • Autentikacija putem sustava AAI@EduHr za korisnike iz domene sumfak.hr

Partner federacije s kojim je resurs povezan (ako vlasnik resursa nije matična ustanova):

  • Microsoft Hrvatska d.o.o.

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

  • http://login.microsoftonline.com

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

  • hrEduPersonUniqueID
  • hrEduPersonHomeOrg
  • hrEduPersonPersistentID

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

  • Ime: Mihael Šutalo; E-mail: msutalo@sumfak.hrNatrag na popis