Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

Dabar - Repozitorij Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti


Opis resursa:

 • Osnovna je namjena Repozitorija Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti pohranjivanje ocjenskih (završnih i diplomskih) radova studenata Fakulteta. U kasnijoj fazi planiramo pohranjivati sve radove kojima su autori djelatnici Fakulteta. To mogu biti: članci u časopisima ili zbornicima radova, knjige ili poglavlja u knjigama, prezentacije, posteri, nastavni materijali, multimedijska i audio-vizualna građa i ostale vrste sadržaja.

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • https://repozitorij.foozos.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • hrEduPersonUniqueID
 • cn
 • displayName
 • givenName
 • hrEduOrgMail
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • o
 • mail
 • sn
 • ou

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: Josipa Zetović; E-mail: jzetovic@foozos.hrNatrag na popis