Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Vukovaru


Opis resursa:

 • Repozitorij nam je potreban radi okupljanja i trajnog pohranjivanja završnih radova studenata.

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Veleučilište "Lavoslav Ružička"

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • https://repozitorij.vevu.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • hrEduPersonUniqueID
 • cn
 • displayName
 • givenName
 • hrEduOrgMail
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • mail
 • o
 • sn
 • ou

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: Marijana Hutz; E-mail: mhutz@vevu.hrNatrag na popis