Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu


Opis resursa:

 • Pohrana završnih i diplomskih radova, doktorskih disertacija te radova i knjiga djelatnika Fakulteta.

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • https://repozitorij.pmfst.unist.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • hrEduPersonUniqueID
 • cn
 • displayName
 • givenName
 • hrEduOrgMail
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • o
 • mail
 • sn
 • ou

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: Ivana Ljubić; E-mail: iljubic@pmfst.hrNatrag na popis