Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Rijeka ; Repozitorij EFRI ; Repository of the University of Rijeka, Faculty of Economics, FECRI


Opis resursa:

 • Namjena repozitorija je pohrana, trajno čuvanje i diseminiranje intelektualne produkcije Ekonomskog fakulteta Rijeka, koju čine: 1. izdanja čiji je nakladnik Ekonomski fakultet Rijeka ; 2. autorski radovi zaposlenika i studenata Ekonomskog fakulteta Rijeka, iz kojih se posebno izdvajaju završni radovi preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskh studija; 3. radovi koji govore o Ekonomskom fakultetu Rijeka, njegovim/njezinim zaposlenicima ili studentima. Pored navedenih zbirki u repozitorij namjeravamo uvrstiti i druge zbirke potrebne za obavljanje naše djelatnosti (zbirku izvora za učenje, istraživačke zbirke, digitalizirane zbirke grade iz fonda knjižnice, koje su u našem vlasništvu ili na kojima imamo pravo objavljivanja

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Rijeci

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • https://repository.efri.uniri.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • hrEduPersonUniqueID
 • cn
 • displayName
 • givenName
 • hrEduOrgMail
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • mail
 • o
 • sn
 • ou

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: Vesna Knez; E-mail: vesna.knez@efri.hrNatrag na popis