Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontakti

Klinika za infektivne bolesti

Ime:Arijana Pavelić
E-mail:apavelic@bfm.hr
Telefon:01 / 2826190
Ime:Hrvoje Šute
E-mail:hsute@srce.hr
Telefon:01 / 616 5805, 098 / 797 351

Natrag na popis
Administracija kontakt podataka

Da biste dobili pristup web sučelju za administraciju kontakt podataka morate se autenticirati svojom korisničkom oznakom i zaporkom u sustavu AAI@EduHr i morate imati status administratora LDAP imenika ili CARNet sistem inženjera vaše ustanove (vrijednost atributa "uloga u ustanovi" tj. hrEduPersonRole u LDAP imeniku mora biti postavljena na "administrator imenika" ili "CARNet sistem inženjer").