Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontakti

Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet

Ime:Tomislav Scprach
E-mail:Tomislav.Scprach@grf.hr
Telefon:01/2371-080-222

Napomena
Formular za otvaranje korisničkih računa podiže se u Studentskoj referadi, a u njihovo radno vrijeme. Podaci o otvorenom korisničkom računu također se podižu u referadi.

Natrag na popis




Administracija kontakt podataka

Da biste dobili pristup web sučelju za administraciju kontakt podataka morate se autenticirati svojom korisničkom oznakom i zaporkom u sustavu AAI@EduHr i morate imati status administratora LDAP imenika ili CARNet sistem inženjera vaše ustanove (vrijednost atributa "uloga u ustanovi" tj. hrEduPersonRole u LDAP imeniku mora biti postavljena na "administrator imenika" ili "CARNet sistem inženjer").