Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontakti

Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar

Ime:Dubravko Vončina
Telefon:01 / 6165 852
Ime:Vesna Kajiš
E-mail:vesna.kajis@srce.hr
Telefon:01 / 6165 817

Napomena
Za administraciju korisničkih podataka u LDAP imeniku nadležna je kadrovska služba (Vesna Kajiš).

Natrag na popis
Administracija kontakt podataka

Da biste dobili pristup web sučelju za administraciju kontakt podataka morate se autenticirati svojom korisničkom oznakom i zaporkom u sustavu AAI@EduHr i morate imati status administratora LDAP imenika ili CARNet sistem inženjera vaše ustanove (vrijednost atributa "uloga u ustanovi" tj. hrEduPersonRole u LDAP imeniku mora biti postavljena na "administrator imenika" ili "CARNet sistem inženjer").