Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kako pristupiti usluzi Microsoft DreamSpark Standard uporabom AAI@EduHr elektroničkog identiteta?

Za otvaranje verificiranog korisničkog računa u DreamSpark sustavu, s kojim dobivate pristup profesionalnim inačicama razvojnih i dizajnerskih alata, potrebno je imati osnovni Microsoft račun. U slučaju da ga nemate, moći ćete ga kreirati tijekom ovih uputa.
 

Na adresi http://www.dreamspark.com kliknite na poveznicu students u navigacijskoj traci pri vrhu stranice:

slika_dreamspark_1.png

 

 

Na sljedećoj stranici od vas se traži da kreirate novi DreamSpark račun. To ćete učiniti tako da se najprije prijavite svojim osnovnim Microsoft računom kako bi vas sustav prepoznao kao Microsoft korisnika te vas registrirao u DreamSpark sustavu. Kliknite na Sign In. Bit ćete preusmjereni na stranicu za prijavu u Microsoft račun (u slučaju da ga još nemate, možete ga kreirati preko iste stranice klikom na Sign up now te potom nastaviti slijediti ove upute).

 

slika_dreamspark_2.png

 

Ako ste se uspješno prijavili pomoću Microsoft računa, slijedi obrazac za unos zadnjih potrebnih informacija o vama.

Prije povezivanja vašeg Microsoft računa s DreamSpark sustavom. Provjerite jesu li sve informacije pravilno unešene, zatim u padajućem izborniku za zemlju odaberite Hrvatsku i kliknite continue to verify.

 

slika_dreamspark_3.png

 

U ovom trenutku vaš DreamSpark račun je kreiran i uspješno povezan s vašim Microsoft računom, a vi ste registrirani DreamSpark korisnik. Vaš akademski status još uvijek nije verificiran zbog čega se trenutno možete služiti samo ograničenim paketom softvera što ga DreamSpark nudi. Da biste dobili pun pristup svim profesionalnim razvojnim i dizajnerskim alatima, morat ćete još potvrditi akademski status pomoću svojeg AAI@EduHr identiteta.

Kliknite na I have a school account i odaberite Hrvatsku u padajućem izborniku. Zatim, u polju Enter school name utipkajte "aai" i pričekajte.

 

slika_dreamspark_4.png

 

Ispod polja trebala bi se pojaviti poveznica AAI@EduHr - Croatian Research and Education Federation Croatia. Kliknite na nju.

 

slika_dreamspark_5.png

 

U polju je sada unešeno puno ime federacije. Kliknite na gumb Continue.

 

slika_dreamspark_6.png

 

Otvorit će vam se novi prozor s poljima za unos AAI@EduHr korisničke oznake i zaporke (u slučaju da se prozor nije otvorio, provjerite da vaš web preglednik ima isključeno blokiranje skočnih "pop-up" prozora na adresi www.dreamspark.com). Nakon uspješne prijave vraćate se na prethodnu stranicu gdje vas čeka poruka da je vaš akademski status uspješno potvrđen.

 

slika_dreamspark_7.png

 

Vratite se na http://www.dreamspark.com/Student. Pod 1. Create Account se sada nalazi obavijest o potvrđenom DreamSpark računu koji vrijedi 12 mjeseci.

 

slika_dreamspark_8.png

 

Kliknite na 2. Download Software, a zatim na poveznicu go to the student software catalog da biste preuzeli licencirani softver.

 

slika_dreamspark_9.png