Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontakti

Visoko učilište Algebra - visoka škola za primijenjeno računarstvo

Ime:Marko Ljubas
E-mail:marko.ljubas@racunarstvo.hr
Telefon:01 / 2222 155

Napomena
Pristup aplikaciji je dostupan samo iz računala u prostorijama Škole. Za detalje, molim obratite se AAI administratoru ustanove - Marku Ljubasu

Natrag na popis
Administracija kontakt podataka

Da biste dobili pristup web sučelju za administraciju kontakt podataka morate se autenticirati svojom korisničkom oznakom i zaporkom u sustavu AAI@EduHr i morate imati status administratora LDAP imenika ili CARNet sistem inženjera vaše ustanove (vrijednost atributa "uloga u ustanovi" tj. hrEduPersonRole u LDAP imeniku mora biti postavljena na "administrator imenika" ili "CARNet sistem inženjer").